தமிழ்

1 Kings 11:7 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:7
அப்பொழுது சாலொமோன் எருசலேமுக்கு எதிரான மலையிலே மோவாபியரின் அருவருப்பாகிய காமோசுக்கும், அம்மோன் புத்திரரின் அருவருப்பாகிய மோளோகுக்கும் மேடையைக் கட்டினான்.

1 Kings 11:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then did Solomon build an high place for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon.

American Standard Version (ASV)

Then did Solomon build a high place for Chemosh the abomination of Moab, in the mount that is before Jerusalem, and for Molech the abomination of the children of Ammon.

Bible in Basic English (BBE)

Then Solomon put up a high place for Chemosh, the disgusting god of Moab, in the mountain before Jerusalem, and for Molech, the disgusting god worshipped by the children of Ammon.

Darby English Bible (DBY)

Then did Solomon build a high place for Chemosh the abomination of the Moabites, on the hill that is before Jerusalem, and for Molech the abomination of the children of Ammon.

Webster’s Bible (WBT)

Then Solomon built a high place for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon.

World English Bible (WEB)

Then did Solomon build a high place for Chemosh the abomination of Moab, on the mountain that is before Jerusalem, and for Molech the abomination of the children of Ammon.

Young’s Literal Translation (YLT)

Then doth Solomon build a high place for Chemosh the abomination of Moab, in the hill that `is’ on the front of Jerusalem, and for Molech the abomination of the sons of Ammon;

1 இராஜாக்கள் 11:7 in English

appoluthu Saalomon Erusalaemukku Ethiraana Malaiyilae Movaapiyarin Aruvaruppaakiya Kaamosukkum, Ammon Puththirarin Aruvaruppaakiya Molokukkum Maetaiyaik Kattinaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 11