தமிழ்

1 Kings 5:5 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 5:5
ஆகையால்: நான் உன் ஸ்தானத்தில் உன் சிங்காசனத்தின்மேல் வைக்கும் உன் குமாரனே என் நாமத்திற்கு ஆலயத்தைக் கட்டுவான் என்று கர்த்தர் என் தகப்பனாகிய தாவீதினிடத்தில் சொன்னபடியே, என் தேவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திற்கு ஆலயத்தைக் கட்டவேண்டும் என்று இருக்கிறேன்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Kings 5:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And, behold, I purpose to build an house unto the name of the LORD my God, as the LORD spake unto David my father, saying, Thy son, whom I will set upon thy throne in thy room, he shall build an house unto my name.

American Standard Version (ASV)

And, behold, I purpose to build a house for the name of Jehovah my God, as Jehovah spake unto David my father, saying, Thy son, whom I will set upon thy throne in thy room, he shall build the house for my name.

Bible in Basic English (BBE)

And so it is my purpose to make a house for the name of the Lord my God, as he said to David my father, Your son, whom I will make king in your place, will be the builder of a house for my name.

Darby English Bible (DBY)

And behold, I purpose to build a house unto the name of Jehovah my God, as Jehovah spoke to David my father saying, Thy son, whom I will set upon thy throne in thy stead, he shall build a house unto my name.

Webster’s Bible (WBT)

And behold, I purpose to build a house to the name of the LORD my God, as the LORD spoke to David my father, saying, Thy son, whom I will set upon thy throne in thy room, he shall build a house to my name.

World English Bible (WEB)

Behold, I purpose to build a house for the name of Yahweh my God, as Yahweh spoke to David my father, saying, Your son, whom I will set on your throne in your room, he shall build the house for my name.

Young’s Literal Translation (YLT)

and lo, I am saying to build a house to the name of Jehovah my God, as Jehovah spake unto David my father, saying, Thy son whom I appoint in thy stead on thy throne, he doth build the house for My name.

1 இராஜாக்கள் 5:5 in English

aakaiyaal: Naan Un Sthaanaththil Un Singaasanaththinmael Vaikkum Un Kumaaranae En Naamaththirku Aalayaththaik Kattuvaan Entu Karththar En Thakappanaakiya Thaaveethinidaththil Sonnapatiyae, En Thaevanaakiya Karththarin Naamaththirku Aalayaththaik Kattavaenndum Entu Irukkiraen.


Read Full Chapter : 1 Kings 5