தமிழ்

1 Kings 5:6 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 5:6
ஆதலால் லீபனோனில் எனக்காக கேதுருமரங்களை வெட்டக் கட்டளையிடும்; சீதோனியரைப்போல மரவெட்டு வேலை அறிந்தவர்கள் எங்களுக்குள்ளே ஒருவருமில்லை என்பது உமக்குத் தெரியும்; அதற்காக என் வேலைக்காரர் உம்முடைய வேலைக்காரரோடே இருப்பார்கள்; நீர் சொல்வதின்படியெல்லாம் உம்முடைய வேலைக்காரரின் சம்பளத்தை உமக்குக் கொடுப்பேன் என்று சொல்லச் சொன்னான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Kings 5:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now therefore command thou that they hew me cedar trees out of Lebanon; and my servants shall be with thy servants: and unto thee will I give hire for thy servants according to all that thou shalt appoint: for thou knowest that there is not among us any that can skill to hew timber like unto the Sidonians.

American Standard Version (ASV)

Now therefore command thou that they cut me cedar-trees out of Lebanon; and my servants shall be with thy servants; and I will give thee hire for thy servants according to all that thou shalt say: for thou knowest that there is not among us any that knoweth how to cut timber like unto the Sidonians.

Bible in Basic English (BBE)

So now, will you have cedar-trees from Lebanon cut down for me, and my servants will be with your servants; and I will give you payment for your servants at whatever rate you say; for it is common knowledge that we have no such wood-cutters among us as the men of Zidon.

Darby English Bible (DBY)

And now command that they hew me cedar-trees out of Lebanon; and my servants shall be with thy servants; and I will give thee hire for thy servants according to all that thou shalt say; for thou knowest that there is not among us any that are experienced in cutting timber like to the Zidonians.

Webster’s Bible (WBT)

Now therefore command thou, that they hew me cedar trees out of Lebanon; and my servants shall be with thy servants: and to thee will I give hire for thy servants according to all that thou shalt appoint: for thou knowest that there is not among us any that is skilled in hewing timber like the Sidonians.

World English Bible (WEB)

Now therefore command you that they cut me cedar trees out of Lebanon; and my servants shall be with your servants; and I will give you hire for your servants according to all that you shall say: for you know that there is not among us any who knows how to cut timber like the Sidonians.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And now, command, and they cut down for me cedars out of Lebanon, and my servants are with thy servants, and the hire of thy servants I give to thee according to all that thou sayest, for thou hast known that there is not among us a man acquainted with cutting wood, like the Sidonians.’

1 இராஜாக்கள் 5:6 in English

aathalaal Leepanonil Enakkaaka Kaethurumarangalai Vettak Kattalaiyidum; Seethoniyaraippola Maravettu Vaelai Arinthavarkal Engalukkullae Oruvarumillai Enpathu Umakkuth Theriyum; Atharkaaka En Vaelaikkaarar Ummutaiya Vaelaikkaararotae Iruppaarkal; Neer Solvathinpatiyellaam Ummutaiya Vaelaikkaararin Sampalaththai Umakkuk Koduppaen Entu Sollach Sonnaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 5