தமிழ்

1 Samuel 26:2 in Tamil

1 சாமுவேல் 26:2
அப்பொழுது சவுல்: சீப்வனாந்தரத்திலே தாவீதைத் தேடும்படி எழுந்து, இஸ்ரவேலிலே தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட மூவாயிரம் பேரோடுங் கூட, சீப் வனாந்தரத்திற்குப் புறப்பட்டுப்போனான்.

1 Samuel 26:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Saul arose, and went down to the wilderness of Ziph, having three thousand chosen men of Israel with him, to seek David in the wilderness of Ziph.

American Standard Version (ASV)

Then Saul arose, and went down to the wilderness of Ziph, having three thousand chosen men of Israel with him, to seek David in the wilderness of Ziph.

Bible in Basic English (BBE)

Then Saul went down to the waste land of Ziph, taking with him three thousand of the best men of Israel, to make search for David in the waste land of Ziph.

Darby English Bible (DBY)

And Saul arose, and went down to the wilderness of Ziph, having three thousand chosen men of Israel with him, to seek David in the wilderness of Ziph.

Webster’s Bible (WBT)

Then Saul arose, and went down to the wilderness of Ziph, having three thousand chosen men of Israel with him, to seek David in the wilderness of Ziph.

World English Bible (WEB)

Then Saul arose, and went down to the wilderness of Ziph, having three thousand chosen men of Israel with him, to seek David in the wilderness of Ziph.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Saul riseth, and goeth down unto the wilderness of Ziph, and with him three thousand men, chosen ones of Israel, to seek David in the wilderness of Ziph.

1 சாமுவேல் 26:2 in English

appoluthu Savul: Seepvanaantharaththilae Thaaveethaith Thaedumpati Elunthu, Isravaelilae Therinthukollappatta Moovaayiram Paerodung Kooda, Seep Vanaantharaththirkup Purappattupponaan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 26