தமிழ்

1 Samuel 26:1 in Tamil

1 சாமுவேல் 26:1
பின்பு சீப் ஊரார் கிபியாவிலிருக்கிற சவுலிடத்தில் வந்து: தாவீது எஷிமோனுக்கு எதிரான ஆகிலாமேட்டில் ஒளித்துக்கொண்டிருக்கிறான் என்றார்கள்.

1 Samuel 26:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the Ziphites came unto Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself in the hill of Hachilah, which is before Jeshimon?

American Standard Version (ASV)

And the Ziphites came unto Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself in the hill of Hachilah, which is before the desert?

Bible in Basic English (BBE)

And the Ziphites came to Saul at Gibeah, and said, Is not David waiting secretly near us in the hill of Hachilah, before the waste land?

Darby English Bible (DBY)

And the Ziphites came to Saul to Gibeah, saying, Does not David hide himself in the hill of Hachilah, facing the waste?

Webster’s Bible (WBT)

And the Ziphites came to Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself in the hill of Hachilah, which is before Jeshimon?

World English Bible (WEB)

The Ziphites came to Saul to Gibeah, saying, Doesn’t David hide himself in the hill of Hachilah, which is before the desert?

Young’s Literal Translation (YLT)

And the Ziphites come in unto Saul, at Gibeah, saying, `Is not David hiding himself in the height of Hachilah, on the front of the desert?’

1 சாமுவேல் 26:1 in English

pinpu Seep Ooraar Kipiyaavilirukkira Savulidaththil Vanthu: Thaaveethu Eshimonukku Ethiraana Aakilaamaettil Oliththukkonntirukkiraan Entarkal.


Read Full Chapter : 1 Samuel 26