தமிழ்

1 Samuel 7:1 in Tamil

1 சாமுவேல் 7:1
அப்படியே கீரியாத்யாரீமின் மனுஷர் வந்து, கர்த்தருடைய பெட்டியை எடுத்து, மேட்டின் மேலிருக்கிற அபினதாபின் வீட்டிலே கொண்டு வந்து வைத்து, கர்த்தருடைய பெட்டியைக் காக்கும்படிக்கு, அவன் குமாரனாகிய எலெயாசாரைப் பரிசுத்தப்படுத்தினார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Samuel 7:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the men of Kirjathjearim came, and fetched up the ark of the LORD, and brought it into the house of Abinadab in the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the LORD.

American Standard Version (ASV)

And the men of Kiriath-jearim came, and fetched up the ark of Jehovah, and brought it into the house of Abinadab in the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

So the men of Kiriath-jearim came and took the ark of the Lord to the house of Abinadab in Gibeah, and they made his son Eleazar holy and put the ark in his care.

Darby English Bible (DBY)

And the men of Kirjath-jearim came, and fetched up the ark of Jehovah, and brought it into the house of Abinadab on the hill, and hallowed Eleazar his son to keep the ark of Jehovah.

Webster’s Bible (WBT)

And the men of Kirjath-jearim came, and brought up the ark of the LORD, and brought it into the house of Abinadab on the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the LORD.

World English Bible (WEB)

The men of Kiriath Jearim came, and fetched up the ark of Yahweh, and brought it into the house of Abinadab in the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the men of Kirjath-Jearim come and bring up the ark of Jehovah, and bring it in unto the house of Abinadab, in the height, and Eleazar his son they have sanctified to keep the ark of Jehovah.

1 சாமுவேல் 7:1 in English

appatiyae Geeriyaathyaareemin Manushar Vanthu, Karththarutaiya Pettiyai Eduththu, Maettin Maelirukkira Apinathaapin Veettilae Konndu Vanthu Vaiththu, Karththarutaiya Pettiyaik Kaakkumpatikku, Avan Kumaaranaakiya Eleyaasaaraip Parisuththappaduththinaarkal.


Read Full Chapter : 1 Samuel 7