தமிழ்

1 Samuel 9:2 in Tamil

1 சாமுவேல் 9:2
அவனுக்குச் சவுல் என்னும் பேருள்ள சவுந்தரியமான வாலிபனாகிய ஒரு குமாரன் இருந்தான்; இஸ்ரவேல் புத்திரரில் அவனைப்பார்க்கிலும் சவுந்தரியவான் இல்லை; எல்லா ஜனங்களும் அவன் தோளுக்குக் கீழாயிருக்கத்தக்க உயரமுள்ளவனாயிருந்தான்.

1 Samuel 9:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he had a son, whose name was Saul, a choice young man, and a goodly: and there was not among the children of Israel a goodlier person than he: from his shoulders and upward he was higher than any of the people.

American Standard Version (ASV)

And he had a son, whose name was Saul, a young man and a goodly: and there was not among the children of Israel a goodlier person than he: from his shoulders and upward he was higher than any of the people.

Bible in Basic English (BBE)

He had a son named Saul, a specially good-looking young man; there was no one better-looking among the children of Israel: he was taller by a head than any other of the people.

Darby English Bible (DBY)

And he had a son whose name was Saul, choice and comely; and there was not among the children of Israel a comelier person than he; from his shoulders and upward he was higher than any of the people.

Webster’s Bible (WBT)

And he had a son, whose name was Saul, a choice young man, and a goodly: and there was not among the children of Israel a more handsome person than he: from his shoulders and upward he was higher than any of the people.

World English Bible (WEB)

He had a son, whose name was Saul, an impressive young man; and there was not among the children of Israel a better person than he. From his shoulders and upward he was higher than any of the people.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he hath a son, and his name `is’ Saul, a choice youth and goodly, and there is not a man among the sons of Israel goodlier than he — from his shoulder and upward, higher than any of the people.

1 சாமுவேல் 9:2 in English

avanukkuch Savul Ennum Paerulla Savunthariyamaana Vaalipanaakiya Oru Kumaaran Irunthaan; Isravael Puththiraril Avanaippaarkkilum Savunthariyavaan Illai; Ellaa Janangalum Avan Tholukkuk Geelaayirukkaththakka Uyaramullavanaayirunthaan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 9