தமிழ்

2 Chronicles 28:19 in Tamil

2 நாளாகமம் 28:19
யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆகாசினிமித்தம் கர்த்தர் யூதாவைத் தாழ்த்தினார்; அவன் யூதாவைச் சீர்குலைத்து, கர்த்தருக்கு விரோதமாய் மிகவும் துரோகம்பண்ணினான்.

2 Chronicles 28:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the LORD brought Judah low because of Ahaz king of Israel; for he made Judah naked, and transgressed sore against the LORD.

American Standard Version (ASV)

For Jehovah brought Judah low because of Ahaz king of Israel; for he had dealt wantonly in Judah, and trespassed sore against Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

For the Lord made Judah low, because of Ahaz, king of Israel; for he had given up all self-control in Judah, sinning greatly against the Lord.

Darby English Bible (DBY)

For Jehovah humbled Judah because of Ahaz king of Israel, for he had made Judah lawless, and transgressed much against Jehovah.

Webster’s Bible (WBT)

For the LORD brought Judah low because of Ahaz king of Israel: for he made Judah naked, and greatly transgressed against the LORD.

World English Bible (WEB)

For Yahweh brought Judah low because of Ahaz king of Israel; for he had dealt wantonly in Judah, and trespassed severely against Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

for Jehovah hath humbled Judah because of Ahaz king of Israel, for he made free with Judah, even to commit a trespass against Jehovah.

2 நாளாகமம் 28:19 in English

yoothaavin Raajaavaakiya Aakaasinimiththam Karththar Yoothaavaith Thaalththinaar; Avan Yoothaavaich Seerkulaiththu, Karththarukku Virothamaay Mikavum Thurokampannnninaan.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 28