தமிழ்

2 Timothy 3:3 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 3:3
துரோகிகளாயும், துணிகரமுள்ளவர்களாயும், இறுமாப்புள்ளவர்களாயும், தேவப்பிரியராயிராமல் சுகபோகப்பிரியராயும்,

2 Timothy 3:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,

American Standard Version (ASV)

without natural affection, implacable, slanderers, without self-control, fierce, no lovers of good,

Bible in Basic English (BBE)

Without natural love, bitter haters, saying evil of others, violent and uncontrolled, hating all good,

Darby English Bible (DBY)

without natural affection, implacable, slanderers, of unsubdued passions, savage, having no love for what is good,

World English Bible (WEB)

without natural affection, unforgiving, slanderers, without self-control, fierce, no lovers of good,

Young’s Literal Translation (YLT)

without natural affection, implacable, false accusers, incontinent, fierce, not lovers of those who are good,

2 தீமோத்தேயு 3:3 in English

thurokikalaayum, Thunnikaramullavarkalaayum, Irumaappullavarkalaayum, Thaevappiriyaraayiraamal Sukapokappiriyaraayum,


Read Full Chapter : 2 Timothy 3