தமிழ்

Amos 4:4 in Tamil

ஆமோஸ் 4:4
பெத்தேலுக்குப் போய்த் துரோகம் பண்ணுங்கள், கில்காலுக்குப்போய்த் துரோகத்தைப் பெருகப்பண்ணி, காலைதோறும் உங்கள் பலிகளையும் மூன்றாம் வருஷத்திலே உங்கள் தசமபாகங்களையும் செலுத்தி,

Amos 4:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Come to Bethel, and transgress; at Gilgal multiply transgression; and bring your sacrifices every morning, and your tithes after three years:

American Standard Version (ASV)

Come to Beth-el, and transgress; to Gilgal, `and’ multiply transgression; and bring your sacrifices every morning, `and’ your tithes every three days;

Bible in Basic English (BBE)

Come to Beth-el and do evil; to Gilgal, increasing the number of your sins; come with your offerings every morning and your tenths every three days:

Darby English Bible (DBY)

Come to Bethel, and transgress; at Gilgal multiply transgression; and bring your sacrifices in the morning, your tithes every three days,

World English Bible (WEB)

“Go to Bethel, and sin; To Gilgal, and sin more. Bring your sacrifices every morning, Your tithes every three days,

Young’s Literal Translation (YLT)

Enter ye Beth-El, and transgress, At Gilgal multiply transgression, And bring in every morning your sacrifices, Every third year your tithes.

ஆமோஸ் 4:4 in English

peththaelukkup Poyth Thurokam Pannnungal, Kilkaalukkuppoyth Thurokaththaip Perukappannnni, Kaalaithorum Ungal Palikalaiyum Moontam Varushaththilae Ungal Thasamapaakangalaiyum Seluththi,


Read Full Chapter : Amos 4