தமிழ்

Deuteronomy 3:8 in Tamil

உபாகமம் 3:8
இப்படியே யோர்தானுக்கு இப்புறத்திலுள்ள அர்னோன் நதிதொடங்கி, எர்மோன் மலைவரைக்குமுள்ள தேசத்தை நாம் அக்காலத்தில் ஏமோரியருடைய இரண்டு ராஜாக்களிடமிருந்து பிடித்தோம்.

Deuteronomy 3:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And we took at that time out of the hand of the two kings of the Amorites the land that was on this side Jordan, from the river of Arnon unto mount Hermon;

American Standard Version (ASV)

And we took the land at that time out of the hand of the two kings of the Amorites that were beyond the Jordan, from the valley of the Arnon unto mount Hermon;

Bible in Basic English (BBE)

At that time we took their land from the two kings of the Amorites on the far side of Jordan, from the valley of the Arnon to Mount Hermon;

Darby English Bible (DBY)

And we took at that time the land out of the hand of the two kings of the Amorites, that were on this side the Jordan, from the river Arnon to mount Hermon

Webster’s Bible (WBT)

And we took at that time out of the hand of the two kings of the Amorites the land that was on this side of Jordan, from the river of Arnon to mount Hermon;

World English Bible (WEB)

We took the land at that time out of the hand of the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, from the valley of the Arnon to Mount Hermon;

Young’s Literal Translation (YLT)

`And we take, at that time, the land out of the hand of the two kings of the Amorite, which is beyond the Jordan, from the brook Arnon unto mount Hermon;

உபாகமம் 3:8 in English

ippatiyae Yorthaanukku Ippuraththilulla Arnon Nathithodangi, Ermon Malaivaraikkumulla Thaesaththai Naam Akkaalaththil Aemoriyarutaiya Iranndu Raajaakkalidamirunthu Pitiththom.


Read Full Chapter : Deuteronomy 3