தமிழ்

Exodus 11:3 in Tamil

யாத்திராகமம் 11:3
அப்படியே கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்களில் தயவுகிடைக்கும்படி செய்தார். மோசே என்பவன் எகிப்து தேசத்தில் பார்வோனுடைய ஊழியக்காரரின் பார்வைக்கும் ஜனங்களின் பார்வைக்கும் மிகவும் பெரியவனாயிருந்தான்.


யாத்திராகமம் 11:3 in English

appatiyae Karththar Janangalukku Ekipthiyarin Kannkalil Thayavukitaikkumpati Seythaar. Mose Enpavan Ekipthu Thaesaththil Paarvonutaiya Ooliyakkaararin Paarvaikkum Janangalin Paarvaikkum Mikavum Periyavanaayirunthaan.


Read Full Chapter : Exodus 11