தமிழ்

Exodus 33:7 in Tamil

யாத்திராகமம் 33:7
மோசே கூடாரத்தைப் பெயர்த்து, அதைப் பாளயத்துக்குப் புறம்பே தூரத்திலே போட்டு, அதற்கு ஆசரிப்புக் கூடாரம் என்று பேரிட்டான். கர்த்தரைத் தேடும் யாவரும் பாளயத்துக்குப் புறம்பான ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்குப் போவார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Exodus 33:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses took the tabernacle, and pitched it without the camp, afar off from the camp, and called it the Tabernacle of the congregation. And it came to pass, that every one which sought the LORD went out unto the tabernacle of the congregation, which was without the camp.

American Standard Version (ASV)

Now Moses used to take the tent and to pitch it without the camp, afar off from the camp; and he called it, The tent of meeting. And it came to pass, that every one that sought Jehovah went out unto the tent of meeting, which was without the camp.

Bible in Basic English (BBE)

Now it was Moses’ way to put up the Tent of meeting outside the tent-circle, at some distance away; giving it the name of The Tent of meeting. And everyone desiring to make his prayer to the Lord went to the Tent of meeting outside the tent-circle.

Darby English Bible (DBY)

And Moses took the tent, and pitched it outside the camp, far from the camp, and called it the Tent of meeting. And it came to pass [that] every one who sought Jehovah went out to the tent of meeting which was outside the camp.

Webster’s Bible (WBT)

And Moses took the tabernacle, and pitched it without the camp far from the camp, and called it the Tabernacle of the congregation. And it came to pass, that every one who sought the LORD, went out to the tabernacle of the congregation, which was without the camp.

World English Bible (WEB)

Now Moses used to take the tent and to pitch it outside the camp, far away from the camp, and he called it “The tent of meeting.” It happened that everyone who sought Yahweh went out to the tent of meeting, which was outside the camp.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses taketh the tent, and hath stretched it out at the outside of the camp, afar off from the camp, and hath called it, `Tent of Meeting;’ and it hath come to pass, every one seeking Jehovah goeth out unto the tent of meeting, which `is’ at the outside of the camp.

யாத்திராகமம் 33:7 in English

mose Koodaaraththaip Peyarththu, Athaip Paalayaththukkup Purampae Thooraththilae Pottu, Atharku Aasarippuk Koodaaram Entu Paerittan. Karththaraith Thaedum Yaavarum Paalayaththukkup Purampaana Aasarippuk Koodaaraththukkup Povaarkal.


Read Full Chapter : Exodus 33