தமிழ்

Ezekiel 15:2 in Tamil

எசேக்கியேல் 15:2
மனுபுத்திரனே, காட்டிலிருக்கிற செடிகளுக்குள் மற்ற எல்லாச் செடிகொடிகளைப்பார்க்கிலும் திராட்சச்செடிக்கு மேன்மை என்ன?

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 15:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Son of man, what is the vine tree more than any tree, or than a branch which is among the trees of the forest?

American Standard Version (ASV)

Son of man, what is the vine-tree more than any tree, the vine-branch which is among the trees of the forest?

Bible in Basic English (BBE)

Son of man, what is the vine-tree more than any branching tree which is among the trees of the woods?

Darby English Bible (DBY)

Son of man, what is the wood of the vine more than any wood, the vine-branch, which is among the trees of the forest?

World English Bible (WEB)

Son of man, what is the vine tree more than any tree, the vine-branch which is among the trees of the forest?

Young’s Literal Translation (YLT)

`Son of man, What is the vine-tree more than any tree? The vine-branch that hath been, Among trees of the forest?

எசேக்கியேல் 15:2 in English

manupuththiranae, Kaattilirukkira Setikalukkul Matta Ellaach Setikotikalaippaarkkilum Thiraatchachchetikku Maenmai Enna?


Read Full Chapter : Ezekiel 15