தமிழ்

Ezekiel 27:17 in Tamil

எசேக்கியேல் 27:17
யூதரும் இஸ்ரவேல் தேசத்தாரும் உன்னோடே வியாபாரம்பண்ணி, மின்னீத் பன்னாக் என்கிற ஊர்களின் கோதுமையையும், தேனையும், எண்ணெயையும், பிசின்தைலத்தையும் உன் தொழில்துறைக்குக் கொண்டுவந்தார்கள்.

Ezekiel 27:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Judah, and the land of Israel, they were thy merchants: they traded in thy market wheat of Minnith, and Pannag, and honey, and oil, and balm.

American Standard Version (ASV)

Judah, and the land of Israel, they were thy traffickers: they traded for thy merchandise wheat of Minnith, and pannag, and honey, and oil, and balm.

Bible in Basic English (BBE)

Judah and the land of Israel were your traders; they gave grain of Minnith and sweet cakes and honey and oil and perfume for your goods.

Darby English Bible (DBY)

Judah and the land of Israel were thy traffickers: they bartered with thee wheat of Minnith, and sweet cakes, and honey, and oil, and balm.

World English Bible (WEB)

Judah, and the land of Israel, they were your traffickers: they traded for your merchandise wheat of Minnith, and confections, and honey, and oil, and balm.

Young’s Literal Translation (YLT)

Judah and the land of Israel — they `are’ thy merchants, For wheat of Minnith, and Pannag, And honey, and oil, and balm, They have given out thy merchandise.

எசேக்கியேல் 27:17 in English

yootharum Isravael Thaesaththaarum Unnotae Viyaapaarampannnni, Minneeth Pannaak Enkira Oorkalin Kothumaiyaiyum, Thaenaiyum, Ennnneyaiyum, Pisinthailaththaiyum Un Tholilthuraikkuk Konnduvanthaarkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 27