தமிழ்

Ezekiel 3:1 in Tamil

எசேக்கியேல் 3:1
பின்பு அவர் என்னை நோக்கி: மனுபுத்திரனே, நீ காண்கிறதைப் புசி; இந்தச் சுருளை நீ புசித்து, இஸ்ரவேல் சந்ததியாரிடத்தில் போய் அவர்களோடே பேசு என்றார்.

Ezekiel 3:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Moreover he said unto me, Son of man, eat that thou findest; eat this roll, and go speak unto the house of Israel.

American Standard Version (ASV)

And he said unto me, Son of man, eat that which thou findest; eat this roll, and go, speak unto the house of Israel.

Bible in Basic English (BBE)

And he said to me, Son of man, take this roll for your food, and go and say my words to the children of Israel.

Darby English Bible (DBY)

And he said unto me, Son of man, eat what thou findest; eat this roll, and go, speak unto the house of Israel.

World English Bible (WEB)

He said to me, Son of man, eat that which you find; eat this scroll, and go, speak to the house of Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

And He saith unto me, `Son of man, that which thou findest eat, eat this roll, and go, speak unto the house of Israel.’

எசேக்கியேல் 3:1 in English

pinpu Avar Ennai Nnokki: Manupuththiranae, Nee Kaannkirathaip Pusi; Inthach Surulai Nee Pusiththu, Isravael Santhathiyaaridaththil Poy Avarkalotae Paesu Entar.


Read Full Chapter : Ezekiel 3