தமிழ்

Ezekiel 3:2 in Tamil

எசேக்கியேல் 3:2
அப்படியே என் வாயைத் திறந்தேன்; அப்பொழுது அவர் அந்தச் சுருளை எனக்குப் புசிக்கக்கொடுத்து:


எசேக்கியேல் 3:2 in English

appatiyae En Vaayaith Thiranthaen; Appoluthu Avar Anthach Surulai Enakkup Pusikkakkoduththu:


Read Full Chapter : Ezekiel 3