தமிழ்

Ezekiel 8:1 in Tamil

எசேக்கியேல் 8:1
ஆறாம் வருஷத்து ஆறாம் மாதம் ஐந்தாந்தேதியிலே, நான் என் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிறபோதும், யூதாவின் மூப்பர்கள் எனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருக்கிறபோதும், கர்த்தராகிய ஆண்டவருடைய கரம் அங்கே என்மேல் அமர்ந்தது.

Ezekiel 8:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it came to pass in the sixth year, in the sixth month, in the fifth day of the month, as I sat in mine house, and the elders of Judah sat before me, that the hand of the Lord GOD fell there upon me.

American Standard Version (ASV)

And it came to pass in the sixth year, in the sixth `month’, in the fifth `day’ of the month, as I sat in my house, and the elders of Judah sat before me, that the hand of the Lord Jehovah fell there upon me.

Bible in Basic English (BBE)

Now in the sixth year, in the sixth month, on the fifth day of the month, when I was in my house and the responsible men of Judah were seated before me, the hand of the Lord came on me there.

Darby English Bible (DBY)

And it came to pass in the sixth year, in the sixth [month], on the fifth of the month, that [as] I sat in my house, and the elders of Judah sat before me, the hand of the Lord Jehovah fell there upon me.

World English Bible (WEB)

It happened in the sixth year, in the sixth [month], in the fifth [day] of the month, as I sat in my house, and the elders of Judah sat before me, that the hand of the Lord Yahweh fell there on me.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it cometh to pass, in the sixth year, in the sixth `month’, in the fifth of the month, I am sitting in my house, and elders of Judah are sitting before me, and fall on me there doth a hand of the Lord Jehovah,

எசேக்கியேல் 8:1 in English

aaraam Varushaththu Aaraam Maatham Ainthaanthaethiyilae, Naan En Veettil Utkaarnthirukkirapothum, Yoothaavin Moopparkal Enakku Munpaaka Utkaarnthirukkirapothum, Karththaraakiya Aanndavarutaiya Karam Angae Enmael Amarnthathu.


Read Full Chapter : Ezekiel 8