தமிழ்

Jeremiah 12:13 in Tamil

எரேமியா 12:13
கோதுமையை விதைத்தார்கள், முள்ளுகளை அறுப்பார்கள்; பிரயாசப்படுவார்கள், பிரயோஜனமடையார்கள்; கர்த்தருடைய உக்கிரகோபத்தினால் உங்களுக்கு வரும்பலனைக்குறித்து வெட்கப்படுங்கள்.

Jeremiah 12:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

They have sown wheat, but shall reap thorns: they have put themselves to pain, but shall not profit: and they shall be ashamed of your revenues because of the fierce anger of the LORD.

American Standard Version (ASV)

They have sown wheat, and have reaped thorns; they have put themselves to pain, and profit nothing: and ye shall be ashamed of your fruits, because of the fierce anger of Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

Though good grain was planted, they have got in thorns: they have given themselves pain without profit: they will be shamed on account of their produce, because of the burning wrath of the Lord.

Darby English Bible (DBY)

They have sown wheat, and they reap thorns; they have put themselves to pain, [and] do not profit. Be ye therefore ashamed of your revenues, because of the fierce anger of Jehovah.

World English Bible (WEB)

They have sown wheat, and have reaped thorns; they have put themselves to pain, and profit nothing: and you shall be ashamed of your fruits, because of the fierce anger of Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

They sowed wheat, and have thorns reaped, They have become sick — they profit not, And they have been ashamed of your increases, Because of the fierceness of the anger of Jehovah.

எரேமியா 12:13 in English

kothumaiyai Vithaiththaarkal, Mullukalai Aruppaarkal; Pirayaasappaduvaarkal, Pirayojanamataiyaarkal; Karththarutaiya Ukkirakopaththinaal Ungalukku Varumpalanaikkuriththu Vetkappadungal.


Read Full Chapter : Jeremiah 12