தமிழ்

Haggai 1:6 in Tamil

ஆகாய் 1:6
நீங்கள் திரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் அறுத்துக்கொண்டுவருகிறீர்கள்; நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை; குடித்தும் பரிபூரணமடையவில்லை; நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர்விடவில்லை; கூலியைச் சம்பாதிக்கிறவன் பொத்தலான பையிலே போடுகிறவனாய் அதைச் சம்பாதிக்கிறான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Haggai 1:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Ye have sown much, and bring in little; ye eat, but ye have not enough; ye drink, but ye are not filled with drink; ye clothe you, but there is none warm; and he that earneth wages earneth wages to put it into a bag with holes.

American Standard Version (ASV)

Ye have sown much, and bring in little; ye eat, but ye have not enough; ye drink, but ye are not filled with drink; ye clothe you, but there is none warm; and he that earneth wages earneth wages `to put it’ into a bag with holes.

Bible in Basic English (BBE)

Much has been planted, but little got in; you take food, but have not enough; you take drink, but are not full; you are clothed, but no one is warm; and he who gets payment for his work, gets it to put it into a bag full of holes.

Darby English Bible (DBY)

Ye have sown much, and bring in little; ye eat, but are not satisfied; ye drink, but are not filled with drink; ye clothe yourselves, but there is none warm; and he that earneth wages earneth wages for a bag with holes.

World English Bible (WEB)

You have sown much, and bring in little. You eat, but you don’t have enough. You drink, but you aren’t filled with drink. You clothe yourselves, but no one is warm, and he who earns wages earns wages to put them into a bag with holes in it.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Ye have sown much, and brought in little, To eat, and not to satiety, To drink, and not to drunkenness, To clothe, and none hath heat, And he who is hiring himself out, Is hiring himself for a bag pierced through.

ஆகாய் 1:6 in English

neengal Thiralaay Vithaiththum Konjamaay Aruththukkonnduvarukireerkal; Neengal Pusiththum Thirupthiyaakavillai; Kutiththum Paripooranamataiyavillai; Neengal Vasthiram Uduththiyum Oruvanukkum Kulirvidavillai; Kooliyaich Sampaathikkiravan Poththalaana Paiyilae Podukiravanaay Athaich Sampaathikkiraan.


Read Full Chapter : Haggai 1