தமிழ்

Amos 4:6 in Tamil

ஆமோஸ் 4:6
ஆகையால் நான் உங்கள் பட்டணங்களில் எல்லாம் உங்கள் பல்லுகளுக்கு ஓய்வையும், உங்கள் ஸ்தலங்களில் எல்லாம் அப்பக்குறைவையும் கட்டளையிட்டேன்; ஆகிலும் நீங்களே என்னிடத்தில் திரும்பாமற்போனீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Amos 4:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of bread in all your places: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.

American Standard Version (ASV)

And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of bread in all your places; yet have ye not returned unto me, saith Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

But in all your towns I have kept food from your teeth, and in all your places there has been need of bread: and still you have not come back to me, says the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of bread in all your places; yet ye have not returned unto me, saith Jehovah.

World English Bible (WEB)

“I also have given you cleanness of teeth in all your cities, And lack of bread in every town; Yet you haven’t returned to me,” says Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I also — I have given to you cleanness of teeth in all your cities, And lack of bread in all your places, And ye have not turned back unto Me, an affirmation of Jehovah.

ஆமோஸ் 4:6 in English

aakaiyaal Naan Ungal Pattanangalil Ellaam Ungal Pallukalukku Oyvaiyum, Ungal Sthalangalil Ellaam Appakkuraivaiyum Kattalaiyittaen; Aakilum Neengalae Ennidaththil Thirumpaamarponeerkal Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Amos 4