தமிழ்

Hosea 5:15 in Tamil

ஓசியா 5:15
அவர்கள் தங்கள் குற்றங்களை உணர்ந்து, என் முகத்தைத் தேடுமட்டும் நான் என் ஸ்தானத்துக்குத் திரும்பிப்போய்விடுவேன்; தங்கள் ஆபத்தில் என்னைக் கருத்தாய்த் தேடுவார்கள்.

Hosea 5:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

I will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me early.

American Standard Version (ASV)

I will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me earnestly.

Bible in Basic English (BBE)

I will go back to my place till they are made waste; in their trouble they will go after me early and will make search for me.

Darby English Bible (DBY)

I will go away, I will return to my place, till they acknowledge their trespass, and seek my face: in their affliction they will seek me early.

World English Bible (WEB)

I will go and return to my place, until they acknowledge their offense, And seek my face. In their affliction they will seek me earnestly.”

Young’s Literal Translation (YLT)

I go — I turn back unto My place, Till that they are desolate, and have sought My face. In their distress they do seek Me speedily!’

ஓசியா 5:15 in English

avarkal Thangal Kuttangalai Unarnthu, En Mukaththaith Thaedumattum Naan En Sthaanaththukkuth Thirumpippoyviduvaen; Thangal Aapaththil Ennaik Karuththaayth Thaeduvaarkal.


Read Full Chapter : Hosea 5