தமிழ்

Amos 4:8 in Tamil

ஆமோஸ் 4:8
இரண்டு மூன்று பட்டணங்களின் மனுஷர் தண்ண ΰ் குடிக்க பட்டணத்துக்குப் போய் அலைந்தும் தாகந்தீத்துக்கொள்ளவில்லை; ஆகிலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமற்போனீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Amos 4:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

So two or three cities wandered unto one city, to drink water; but they were not satisfied: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.

American Standard Version (ASV)

So two or three cities wandered unto one city to drink water, and were not satisfied: yet have ye not returned unto me, saith Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

So two or three towns went wandering to one town looking for water, and did not get enough: and still you have not come back to me, says the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And two, three, cities wandered unto one city, to drink water, and were not satisfied: yet have ye not returned unto me, saith Jehovah.

World English Bible (WEB)

So two or three cities staggered to one city to drink water, And were not satisfied: Yet you haven’t returned to me,” says Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And wandered have two or three cities, Unto the same city to drink water, And they are not satisfied, And ye have not turned back unto Me, An affirmation of Jehovah.

ஆமோஸ் 4:8 in English

iranndu Moontu Pattanangalin Manushar Thannna ΰ் Kutikka Pattanaththukkup Poy Alainthum Thaakantheeththukkollavillai; Aakilum Neengal Ennidaththil Thirumpaamarponeerkal Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Amos 4