தமிழ்

Jeremiah 25:20 in Tamil

எரேமியா 25:20
கலந்து குடியிருக்கிற அனைவருக்கும், ஊத்ஸ் தேசத்தினுடைய எல்லா ராஜாக்களுக்கும் பெலிஸ்தருடைய தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா ராஜாக்களுக்கும், அஸ்கலோனுக்கும் காசாவுக்கும், எக்ரோனுக்கும் அஸ்தோத்தில் மீதியானவர்களுக்கும்,

Jeremiah 25:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And all the mingled people, and all the kings of the land of Uz, and all the kings of the land of the Philistines, and Ashkelon, and Azzah, and Ekron, and the remnant of Ashdod,

American Standard Version (ASV)

and all the mingled people, and all the kings of the land of the Uz, and all the kings of the Philistines, and Ashkelon, and Gaza, and Ekron, and the remnant of Ashdod;

Bible in Basic English (BBE)

And all the mixed people and all the kings of the land of Uz, and all the kings of the land of the Philistines, and Ashkelon and Gaza and Ekron and the rest of Ashdod;

Darby English Bible (DBY)

and all the mingled people, and all the kings of the land of Uz, and all the kings of the land of the Philistines, and Ashkelon, and Gazah, and Ekron, and the remnant of Ashdod;

World English Bible (WEB)

and all the mixed people, and all the kings of the land of the Uz, and all the kings of the Philistines, and Ashkelon, and Gaza, and Ekron, and the remnant of Ashdod;

Young’s Literal Translation (YLT)

And all the mixed people, And all the kings of the land of Uz, And all the kings of the land of the Philistines, And Ashkelon, and Gazzah, and Ekron, And the remnant of Ashdod,

எரேமியா 25:20 in English

kalanthu Kutiyirukkira Anaivarukkum, Ooths Thaesaththinutaiya Ellaa Raajaakkalukkum Pelistharutaiya Thaesaththil Irukkira Ellaa Raajaakkalukkum, Askalonukkum Kaasaavukkum, Ekronukkum Asthoththil Meethiyaanavarkalukkum,


Read Full Chapter : Jeremiah 25