தமிழ்

Job 11:18 in Tamil

யோபு 11:18
நம்பிக்கை உண்டாயிருக்கிறதினால் திடனாயிருப்பீர்; தோண்டி ஆராய்ந்து சுகமாய்ப் படுத்துக்கொள்வீர்.


யோபு 11:18 in English

nampikkai Unndaayirukkirathinaal Thidanaayiruppeer; Thonnti Aaraaynthu Sukamaayp Paduththukkolveer.


Read Full Chapter : Job 11