தமிழ்

Judges 5:17 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 5:17
கீலேயாத் மனுஷர் யோர்தானுக்கு அக்கரையிலே இருந்துவிட்டார்கள்; தாண் மனுஷர் கப்பல்களில் தங்கியிருந்ததென்ன? ஆசேர் மனுஷர் கடற்கரையிலே தங்கி, தங்கள் குடாக்களில் தாபரித்தார்கள்.

Judges 5:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Gilead abode beyond Jordan: and why did Dan remain in ships? Asher continued on the sea shore, and abode in his breaches.

American Standard Version (ASV)

Gilead abode beyond the Jordan: And Dan, why did he remain in ships? Asher sat still at the haven of the sea, And abode by his creeks.

Bible in Basic English (BBE)

Gilead was living over Jordan; and Dan was waiting in his ships; Asher kept in his place by the sea’s edge, living by his inlets.

Darby English Bible (DBY)

Gilead stayed beyond the Jordan; and Dan, why did he abide with the ships? Asher sat still at the coast of the sea, settling down by his landings.

Webster’s Bible (WBT)

Gilead abode beyond Jordan: and why did Dan remain in ships? Asher continued on the sea-shore, and abode in his breaches.

World English Bible (WEB)

Gilead abode beyond the Jordan: Dan, why did he remain in ships? Asher sat still at the haven of the sea, Abode by his creeks.

Young’s Literal Translation (YLT)

Gilead beyond the Jordan did tabernacle, And Dan — why doth he sojourn `in’ ships? Asher hath abode at the haven of the seas, And by his creeks doth tabernacle.

நியாயாதிபதிகள் 5:17 in English

geelaeyaath Manushar Yorthaanukku Akkaraiyilae Irunthuvittarkal; Thaann Manushar Kappalkalil Thangiyirunthathenna? Aaser Manushar Kadarkaraiyilae Thangi, Thangal Kudaakkalil Thaapariththaarkal.


Read Full Chapter : Judges 5