தமிழ்

Judges 5:26 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 5:26
தன் கையால் ஆணியையும், தன் வலதுகையால் தொழிலாளரின் கத்தியையும் பிடித்து, சிசெராவை அடித்தாள்; அவன் நெறியில் உருவக்கடாவி, அவன் தலையை உடைத்துப்போட்டாள்.

Judges 5:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

She put her hand to the nail, and her right hand to the workmen’s hammer; and with the hammer she smote Sisera, she smote off his head, when she had pierced and stricken through his temples.

American Standard Version (ASV)

She put her hand to the tent-pin, And her right hand to the workmen’s hammer; And with the hammer she smote Sisera, she smote through his head; Yea, she pierced and struck through his temples.

Bible in Basic English (BBE)

She put out her hand to the tent-pin, and her right hand to the workman’s hammer; and she gave Sisera a blow, crushing his head, wounding and driving through his brow.

Darby English Bible (DBY)

She put her hand to the tent peg and her right hand to the workmen’s mallet; she struck Sis’era a blow, she crushed his head, she shattered and pierced his temple.

Webster’s Bible (WBT)

She put her hand to the nail, and her right hand to the workmen’s hammer; and with the hammer she smote Sisera, she smote off his head, when she had pierced and struck through his temples.

World English Bible (WEB)

She put her hand to the tent-pin, Her right hand to the workmen’s hammer; With the hammer she struck Sisera, she struck through his head; Yes, she pierced and struck through his temples.

Young’s Literal Translation (YLT)

Her hand to the pin she sendeth forth, And her right hand to the labourers’ hammer, And she hammered Sisera — she smote his head, Yea, she smote, and it passed through his temple.

நியாயாதிபதிகள் 5:26 in English

than Kaiyaal Aanniyaiyum, Than Valathukaiyaal Tholilaalarin Kaththiyaiyum Pitiththu, Siseraavai Atiththaal; Avan Neriyil Uruvakkadaavi, Avan Thalaiyai Utaiththuppottal.


Read Full Chapter : Judges 5