தமிழ்

Judges 5:30 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 5:30
அவர்கள் கொள்ளையைக் கண்டு பிடிக்கவில்லையோ, அதைப் பங்கிடவேண்டாமோ, ஆளுக்கு இரண்டொரு பெண்களையும், சிசெராவுக்குக் கொள்ளையிட்ட பலவருணமான ஆடைகளையும், கொள்ளையிட்ட பலவருணமான சித்திரத் தையலாடைகளையும், கொள்ளையிட்டவர்களின் கழுத்துக்கு இருபுறமும் பொருந்தும் சித்திரத்தையலுள்ள பலவருணமான ஆடையையும் கொடுக்கவேண்டாமோ என்றாள்.

Judges 5:30 in Other Translations

King James Version (KJV)

Have they not sped? have they not divided the prey; to every man a damsel or two; to Sisera a prey of divers colors, a prey of divers colors of needlework, of divers colors of needlework on both sides, meet for the necks of them that take the spoil?

American Standard Version (ASV)

Have they not found, have they not divided the spoil? A damsel, two damsels to every man; To Sisera a spoil of dyed garments, A spoil of dyed garments embroidered, Of dyed garments embroidered on both sides, on the necks of the spoil?

Bible in Basic English (BBE)

Are they not getting, are they not parting the goods among them: a young girl or two to every man; and to Sisera robes of coloured needlework, worked in fair colours on this side and on that, for the neck of the queen?

Darby English Bible (DBY)

‘Are they not finding and dividing the spoil? –A maiden or two for every man; spoil of dyed stuffs for Sis’era, spoil of dyed stuffs embroidered, two pieces of dyed work embroidered for my neck as spoil?’

Webster’s Bible (WBT)

Have they not found; have they not divided the prey; to every man a damsel or two; to Sisera a prey of divers colors, a prey of divers colors of needle-work, of divers colors of needle-work on both sides, meet for the necks of them that take the spoil?

World English Bible (WEB)

Have they not found, have they not divided the spoil? A lady, two ladies to every man; To Sisera a spoil of dyed garments, A spoil of dyed garments embroidered, Of dyed garments embroidered on both sides, on the necks of the spoil?

Young’s Literal Translation (YLT)

Do they not find? — they apportion spoil, A female — two females — for every head, Spoil of finger-work for Sisera, Spoil of embroidered finger-work, Finger-work — a pair of embroidered things, For the necks of the spoil!

நியாயாதிபதிகள் 5:30 in English

avarkal Kollaiyaik Kanndu Pitikkavillaiyo, Athaip Pangidavaenndaamo, Aalukku Iranntoru Pennkalaiyum, Siseraavukkuk Kollaiyitta Palavarunamaana Aataikalaiyum, Kollaiyitta Palavarunamaana Siththirath Thaiyalaataikalaiyum, Kollaiyittavarkalin Kaluththukku Irupuramum Porunthum Siththiraththaiyalulla Palavarunamaana Aataiyaiyum Kodukkavaenndaamo Ental.


Read Full Chapter : Judges 5