தமிழ்

Lamentations 3:41 in Tamil

புலம்பல் 3:41
நாம் நம்முடைய கைகளோடுங்கூட நம்முடைய இருதயத்தையும் பரலோகத்திலிருக்கிற தேவனிடத்திற்கு ஏறெடுக்கக்கடவோம்.

Lamentations 3:41 in Other Translations

King James Version (KJV)

Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens.

American Standard Version (ASV)

Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens.

Bible in Basic English (BBE)

Lifting up our hearts with our hands to God in the heavens.

Darby English Bible (DBY)

Let us lift up our heart with [our] hands unto ùGod in the heavens.

World English Bible (WEB)

Let us lift up our heart with our hands to God in the heavens.

Young’s Literal Translation (YLT)

We lift up our heart on the hands unto God in the heavens.

புலம்பல் 3:41 in English

naam Nammutaiya Kaikalodungaூda Nammutaiya Iruthayaththaiyum Paralokaththilirukkira Thaevanidaththirku Aeraெdukkakkadavom.


Read Full Chapter : Lamentations 3