தமிழ்

Leviticus 6:12 in Tamil

லேவியராகமம் 6:12
பலிபீடத்தின்மேலிருக்கிற அக்கினி அவியாமல் எரிந்துகொண்டிருக்கவேண்டும்; ஆசாரியன் காலைதோறும் அதின்மேல் எரியும்படி கட்டைகளைப் போட்டு அதின்மேல் சர்வாங்க தகனபலியை வரிசையாக வைத்து, அதின்மேல் சமாதான பலிகளின் கொழுப்பைப் போட்டுத் தகனிக்கக்கடவன்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leviticus 6:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the fire upon the altar shall be burning in it; it shall not be put out: and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it; and he shall burn thereon the fat of the peace offerings.

American Standard Version (ASV)

And the fire upon the altar shall be kept burning thereon, it shall not go out; and the priest shall burn wood on it every morning: and he shall lay the burnt-offering in order upon it, and shall burn thereon the fat of the peace-offerings.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord said to Moses,

Darby English Bible (DBY)

And the fire upon the altar shall be kept burning on it: it shall not be put out; and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt-offering in order upon it; and he shall burn thereon the fat of the peace-offerings.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD spoke to Moses, saying,

World English Bible (WEB)

The fire on the altar shall be kept burning on it, it shall not go out; and the priest shall burn wood on it every morning: and he shall lay the burnt offering in order upon it, and shall burn on it the fat of the peace offerings.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And the fire on the altar is burning on it, it is not quenched, and the priest hath burned on it wood morning by morning, and hath arranged on it the burnt-offering, and hath made perfume on it `with’ the fat of the peace-offerings;

லேவியராகமம் 6:12 in English

palipeedaththinmaelirukkira Akkini Aviyaamal Erinthukonntirukkavaenndum; Aasaariyan Kaalaithorum Athinmael Eriyumpati Kattaைkalaip Pottu Athinmael Sarvaanga Thakanapaliyai Varisaiyaaka Vaiththu, Athinmael Samaathaana Palikalin Koluppaip Pottuth Thakanikkakkadavan.


Read Full Chapter : Leviticus 6