தமிழ்

Luke 9:13 in Tamil

லூக்கா 9:13
அவர் அவர்களை நோக்கி: நீங்களே அவர்களுக்குப் போஜனங்கொடுங்கள் என்றார். அதற்கு அவர்கள்: எங்களிடத்தில் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களுமாத்திரமுண்டு, இந்த ஜனங்களெல்லாருக்கும் போஜனங்கொடுக்கவேண்டியதானால், நாங்கள் போய் வாங்கிக்கொண்டுவரவேண்டுமே என்றார்கள்.

Luke 9:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more but five loaves and two fishes; except we should go and buy meat for all this people.

American Standard Version (ASV)

But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more than five loaves and two fishes; except we should go and buy food for all this people.

Bible in Basic English (BBE)

But he said, Give them food yourselves. And they said, We have only five cakes of bread and two fishes, if we do not go and get food for all these people.

Darby English Bible (DBY)

And he said to them, Give *ye them to eat. And they said, We have not more than five loaves and two fishes, unless *we* should go and buy food for all this people;

World English Bible (WEB)

But he said to them, “You give them something to eat.” They said, “We have no more than five loaves and two fish, unless we should go and buy food for all these people.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And he said unto them, `Give ye them to eat;’ and they said, `We have no more than five loaves, and two fishes: except, having gone, we may buy for all this people victuals;’

லூக்கா 9:13 in English

avar Avarkalai Nnokki: Neengalae Avarkalukkup Pojanangaொdungal Entar. Atharku Avarkal: Engalidaththil Ainthu Appangalum Iranndu Meenkalumaaththiramunndu, Intha Janangalellaarukkum Pojanangaொdukkavaenntiyathaanaal, Naangal Poy Vaangikkonnduvaravaenndumae Entarkal.


Read Full Chapter : Luke 9