என் உள்ளம் தேவன்பால்

என் உள்ளம் தேவன்பால் (continuation)
பொங்கி வழியுதே
இயேசுசென்னை இரட்சித்தார்
நான் ஆடிப் பாடுவேன்
எவருமறியாரே என் உள்ளம் பொங்குதே
என் உள்ளம் பொங்கி, பொங்கி, பொங்கி
பொங்கி வழியுதே

It’s bubbling, it’s bubbling, it’s bubbling in my soul.
There’s singing and laughing since Jesus made me whole.
Folks don’t understand it, nor can I keep it quiet.
It’s bubbling bubbling bubbling, bubbling , bubbling day and night.

என் உள்ளம் தேவன்பால் Lyrics in English

en ullam thaevanpaal (continuation)
pongi valiyuthae
Yesusennai iratchiththaar
naan aatip paaduvaen
evarumariyaarae en ullam ponguthae
en ullam pongi, pongi, pongi
pongi valiyuthae

It’s bubbling, it’s bubbling, it’s bubbling in my soul.
There’s singing and laughing since Jesus made me whole.
Folks don’t understand it, nor can I keep it quiet.
It’s bubbling bubbling bubbling, bubbling , bubbling day and night.

PowerPoint Presentation Slides for the song என் உள்ளம் தேவன்பால்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites