தமிழ்

கள்ள சாத்தான் என்னிடம் வந்து ஆசைக் காட்டிடுவான்

கள்ள சாத்தான் என்னிடம் வந்து ஆசைக் காட்டிடுவான்
இயேசுவை விட்டு என்னை பிரித்து அளிக்கப் பார்த்திடுவான்
அவனைப் பார்த்து நானும் செல்வேன் அப்பாலே போ என்று
என்னோடிருக்கும் இயேசுவைக் கண்டு ஓடி ஒளித்திடுவான்

கள்ள சாத்தான் என்னிடம் வந்து ஆசைக் காட்டிடுவான் Lyrics in English

kalla saaththaan ennidam vanthu aasaik kaatdiduvaan
Yesuvai vittu ennai piriththu alikkap paarththiduvaan
avanaip paarththu naanum selvaen appaalae po entu
ennotirukkum Yesuvaik kanndu oti oliththiduvaan

PowerPoint Presentation Slides for the song கள்ள சாத்தான் என்னிடம் வந்து ஆசைக் காட்டிடுவான்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites