8. ஜெபமே ஜெபமே என் ஜெயம்

8.
ஜெபமே ஜெபமே என் ஜெயம்
ஜெபமே உலகின் ஜெயம் தரும் -2
ஜெபிப்பேன் சின்ன சாமுவேல் போல்
ஜெபிப்பேன் அண்ணன் தானியேல் போல்
ஜெபிப்பேன் அன்னை அன்னாள் போல்
ஜெபிப்பேன் திர்க்கன் எலியா போல்

8. ஜெபமே ஜெபமே என் ஜெயம் Lyrics in English

8.
jepamae jepamae en jeyam
jepamae ulakin jeyam tharum -2
jepippaen sinna saamuvael pol
jepippaen annnan thaaniyael pol
jepippaen annai annaal pol
jepippaen thirkkan eliyaa pol

PowerPoint Presentation Slides for the song 8. ஜெபமே ஜெபமே என் ஜெயம்

by clicking the fullscreen button in the Top left