தமிழ்

Aathumame En Muzhu Ullame - ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன்

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே – உன்
ஆண்டவரைத் தொழு தேத்து – இந்நாள் வரை
அன்பு வைத் தாதரித்த – உன்
ஆண்டவரைத் தொழு தேத்து

தலை முறை தலை முறை தாங்கும் விநோத
உலக முன்தோன்றி ஒழியாத

போற்றிடும் வானோர் பூதலத்துள்ளார்
சாற்றுதற் கரிய தன்மையுள்ள

தினம் தினம் உலகில் நீ செய் பலவான
வினை பொறுத் தருளும் ,மேலான

வாதை, நோய், துன்பம் மாற்றி, அனந்த
ஓதரும் தயை செய் துயிர் தந்த

உற்றுனக் கிரங்கி உரிமை பாராட்டும்
முற்றும் கிருபையினால் முடி சூட்டும்

துதி மிகுந்தேறத் தோத்திரி தினமே
இதயமே, உள்ளமே, என் மனமே

Aathumame en muzhu ullame Lyrics in English

aaththumamae en mulu ullamae – un
aanndavaraith tholu thaeththu – innaal varai
anpu vaith thaathariththa – un
aanndavaraith tholu thaeththu

thalai murai thalai murai thaangum viNnotha
ulaka munthonti oliyaatha

pottidum vaanor poothalaththullaar
saattuthar kariya thanmaiyulla

thinam thinam ulakil nee sey palavaana
vinai poruth tharulum ,maelaana

vaathai, Nnoy, thunpam maatti, anantha
otharum thayai sey thuyir thantha

uttunak kirangi urimai paaraattum
muttum kirupaiyinaal muti soottum

thuthi mikunthaerath thoththiri thinamae
ithayamae, ullamae, en manamae

PowerPoint Presentation Slides for the song Aathumame en muzhu ullame

by clicking the fullscreen button in the Top left