தமிழ்

Devane Yesu Nathane - தேவனே யேசுநாதனே இத்

தேவனே யேசுநாதனே இத்
தேவ ஆலயம் வந்திடும்
தேவ ஆலயம் வந்தவர்க்கருள்
திவ்ய ஆவியை ஈந்திடும்

பாவிகள் உமக்காலயஞ் செய்யப்
பாத்திரர்களோ அல்லவே
பாவநாசராம் யேசுவே உம்மால்
பாத்திரராய் இதைச் செய்தனர்

கூடிவந் தும்மையே பணிந்திடக்
குறித்த இச்சிறு ஆலயம்
நாடி வந்தவர் யாவருக்குமுன்
நல்வசன முளதாகவும்

தேவனே உமக்கான ஆலயம்
பாவியின் சிறு நெஞ்சமே
பாவம் யாவையும் நீக்கியே சிறு
தேவ ஆலய மாக்கிடும்

Devane yesu nathane Lyrics in English

thaevanae yaesunaathanae ith
thaeva aalayam vanthidum
thaeva aalayam vanthavarkkarul
thivya aaviyai eenthidum

paavikal umakkaalayanj seyyap
paaththirarkalo allavae
paavanaasaraam yaesuvae ummaal
paaththiraraay ithaich seythanar

kootivan thummaiyae panninthidak
kuriththa ichchitru aalayam
naati vanthavar yaavarukkumun
nalvasana mulathaakavum

thaevanae umakkaana aalayam
paaviyin sitru nenjamae
paavam yaavaiyum neekkiyae siru
thaeva aalaya maakkidum

PowerPoint Presentation Slides for the song Devane yesu nathane

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites