தமிழ்

Oshanna Paaduvom - ஓசன்னா பாடுவோம்

ஓசன்னா பாடுவோம்,
ஏசுவின் தாசரே,
உன்னதத்திலே
தாவீது மைந்தனுக்கு ஓசன்னா!

முன்னும் பின்னும் சாலேம் நகர்
சின்னபாலர் பாடினார்,
அன்றுபோல இன்றும் நாமும்
அன்பாய்த்துதி பாடுவோம்

சின்ன மறி மீதில் ஏறி,
அன்பர் பவனி போனார்
இன்னும் என் அகத்தில்
அவர் என்றும் அரசாளுவார்

பாவமதைப் போக்கவும்
இப்பாவியைக் கைதூக்கவும்
பாசமுள்ள ஏசையாப்
பவனியாகப் போகிறார்

பாலர்களின் கீதம் கேட்டுப்
பாசமாக மகிழ்ந்தார்
ஜாலர் வீணையோடுபாடித்
தாளைமுத்தி செய்குவோம்

குருத்தோலை ஞாயிற்றில்
நம் குருபாதம் பணிவோம்
கூடி அருள் பெற்றுநாமும்
த்ரியேகரைப் போற்றுவோம்

Oshanna Paaduvom Lyrics in English

osannaa paaduvom,
aesuvin thaasarae,
unnathaththilae
thaaveethu mainthanukku osannaa!

munnum pinnum saalaem nakar
sinnapaalar paatinaar,
antupola intum naamum
anpaayththuthi paaduvom

sinna mari meethil aeri,
anpar pavani ponaar
innum en akaththil
avar entum arasaaluvaar

paavamathaip pokkavum
ippaaviyaik kaithookkavum
paasamulla aesaiyaap
pavaniyaakap pokiraar

paalarkalin geetham kaettup
paasamaaka makilnthaar
jaalar veennaiyodupaatith
thaalaimuththi seykuvom

kuruththolai njaayittil
nam kurupaatham pannivom
kooti arul pettunaamum
thriyaekaraip pottuvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Oshanna Paaduvom

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites