தமிழ்

Baruch Haba - விரைந்து வாருமே மேசியாவே

Baruch Haba B’shem Adonai 4
Baruch Haba B’shem Adonai
விரைந்து வாருமே மேசியாவே
Baruch Haba B’shem Adonai
தேசத்தை விடுவியும் மேசியாவே

1. தேசம் கொடுமையால் நிறைந்திடுதே
பாவம் பெருகிடுதே
ஒற்றுமை அன்பு குறைந்திடுதே
கசப்பும் வளர்ந்திடுதே – 2
இரத்தத்தின் விதைகள் விழுந்திடுதே
ஜெபங்கள் பெருகிடுதே
தேசத்தின் எழுப்புதல் வெடித்திடவே
சேனைகள் எழும்பிடுதே – 2

2. சேனையின் கர்த்தர் நம் நடுவில்
ஆளுகை செய்திடவே
திறப்பிலே நின்று ஜெபித்திடவே
திரள்கள் எழும்பிடுதே – 2
ராஜாக்கள் தள்ளி ராஜாக்களை
வல்லவர் (கர்த்தர்) எழுப்புவாரே
சிலுவையின் கொடி நம் தேசத்திலே
சீக்கிரம் பறந்திடுமே

Baruch Haba Lyrics in English

Baruch Haba B’shem Adonai 4
Baruch Haba B’shem Adonai
virainthu vaarumae maesiyaavae
Baruch Haba B’shem Adonai
thaesaththai viduviyum maesiyaavae

1. thaesam kodumaiyaal nirainthiduthae
paavam perukiduthae
ottumai anpu kurainthiduthae
kasappum valarnthiduthae – 2
iraththaththin vithaikal vilunthiduthae
jepangal perukiduthae
thaesaththin elupputhal vetiththidavae
senaikal elumpiduthae – 2

2. senaiyin karththar nam naduvil
aalukai seythidavae
thirappilae nintu jepiththidavae
thiralkal elumpiduthae – 2
raajaakkal thalli raajaakkalai
vallavar (karththar) eluppuvaarae
siluvaiyin koti nam thaesaththilae
seekkiram paranthidumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Baruch Haba

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites