தமிழ்

Baruch Haba - விரைந்து வாருமே மேசியாவே

Baruch Haba B’shem Adonai 4
Baruch Haba B’shem Adonai
விரைந்து வாருமே மேசியாவே
Baruch Haba B’shem Adonai
தேசத்தை விடுவியும் மேசியாவே

1. தேசம் கொடுமையால் நிறைந்திடுதே
பாவம் பெருகிடுதே
ஒற்றுமை அன்பு குறைந்திடுதே
கசப்பும் வளர்ந்திடுதே – 2
இரத்தத்தின் விதைகள் விழுந்திடுதே
ஜெபங்கள் பெருகிடுதே
தேசத்தின் எழுப்புதல் வெடித்திடவே
சேனைகள் எழும்பிடுதே – 2

2. சேனையின் கர்த்தர் நம் நடுவில்
ஆளுகை செய்திடவே
திறப்பிலே நின்று ஜெபித்திடவே
திரள்கள் எழும்பிடுதே – 2
ராஜாக்கள் தள்ளி ராஜாக்களை
வல்லவர் (கர்த்தர்) எழுப்புவாரே
சிலுவையின் கொடி நம் தேசத்திலே
சீக்கிரம் பறந்திடுமே

Baruch Haba Lyrics in English

Baruch Haba B’shem Adonai 4
Baruch Haba B’shem Adonai
virainthu vaarumae maesiyaavae
Baruch Haba B’shem Adonai
thaesaththai viduviyum maesiyaavae

1. thaesam kodumaiyaal nirainthiduthae
paavam perukiduthae
ottumai anpu kurainthiduthae
kasappum valarnthiduthae – 2
iraththaththin vithaikal vilunthiduthae
jepangal perukiduthae
thaesaththin elupputhal vetiththidavae
senaikal elumpiduthae – 2

2. senaiyin karththar nam naduvil
aalukai seythidavae
thirappilae nintu jepiththidavae
thiralkal elumpiduthae – 2
raajaakkal thalli raajaakkalai
vallavar (karththar) eluppuvaarae
siluvaiyin koti nam thaesaththilae
seekkiram paranthidumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Baruch Haba

by clicking the fullscreen button in the Top left