தமிழ்

Yethirpaara Nanmaigal Varumae - எதிர்பாரா நன்மைகள் வருமே

எதிர்பாரா நன்மைகள் வருமே
என்று நான் விசுவாசிப்பேன்
எதிர்பாரா நன்மைகள் வருமே
இன்று நான் விசுவாசிபேன்

நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும்
அதிகமாய் செய்திடுவார் – 2

If you believe it, You will See it
If you believe it, You’ll receive it
விசுவாசித்தால் இன்றே காண்பாய்
விசுவாசித்தால் பெற்றுக்கொள்வாய்

1. தேசத்தில் பஞ்சங்கள் வந்தாலும்
காகங்களால் போஷிப்பார்
வாய்க்கால்கள் வறண்டு போனாலும்
நூறு மடங்கு தருவார்
நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும்
அதிகமாய் செய்திடுவார் – 2

If you believe it, You will See it
If you believe it, You’ll receive it
விசுவாசித்தால் இன்றே காண்பாய்
விசுவாசித்தால் பெற்றுக்கொள்வாய்

2. பாலும் தேனும் ஓடும் கானானை
நிச்சயம் சுதந்தரிப்பாய்
கண்பார்க்கும் பூமியைத் தருவார்
கால் மிதிக்கும் தேசம் தருவார்

நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும்
அதிகமாய் செய்திடுவார் – 2

If you believe it, You will See it
If you believe it, You’ll receive it
விசுவாசித்தால் இன்றே காண்பாய்
விசுவாசித்தால் பெற்றுக்கொள்வாய்

Yethirpaara Nanmaigal Varumae Lyrics in English

ethirpaaraa nanmaikal varumae
entu naan visuvaasippaen
ethirpaaraa nanmaikal varumae
intu naan visuvaasipaen

ninaippatharkum jepippatharkum
athikamaay seythiduvaar – 2

If you believe it, You will See it
If you believe it, You’ll receive it
visuvaasiththaal inte kaannpaay
visuvaasiththaal pettukkolvaay

1. thaesaththil panjangal vanthaalum
kaakangalaal poshippaar
vaaykkaalkal varanndu ponaalum
nootru madangu tharuvaar
ninaippatharkum jepippatharkum
athikamaay seythiduvaar – 2

If you believe it, You will See it
If you believe it, You’ll receive it
visuvaasiththaal inte kaannpaay
visuvaasiththaal pettukkolvaay

2. paalum thaenum odum kaanaanai
nichchayam suthantharippaay
kannpaarkkum poomiyaith tharuvaar
kaal mithikkum thaesam tharuvaar

ninaippatharkum jepippatharkum
athikamaay seythiduvaar – 2

If you believe it, You will See it
If you believe it, You’ll receive it
visuvaasiththaal inte kaannpaay
visuvaasiththaal pettukkolvaay

PowerPoint Presentation Slides for the song Yethirpaara Nanmaigal Varumae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites