தமிழ்

Kaariyathai Kaikoodi Varappannuvar - காரியத்தைக் கைக்கூடி வரப்பண்ணுவார்

காரியத்தைக் கைக்கூடி வரப்பண்ணுவார்
சுதந்திரத்தை நிச்சயமாய் பிடிக்கச் செய்வார் — & 2

இது கிருபையின் நேரம், மகிமையின் ஆண்டு
காரியங்கள் வாய்க்கப்பண்ணும் நேரம் & 2

அல்லேலூயா அல்லேலுயா
காரியங்கள் வாய்க்கப்பண்ணும் நேரம் & 4

1. நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாக செய்திடுவாரே
கேட்டதெல்லாம் நிறைவேற்றி என் தகப்பன் உயர்த்திடுவாரே & 2
கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் Complete ah தந்திடுவாரே
கண்ணீர் ஜெபமெல்லாம் களிப்பாக மாற்றிடுவாரே
இயேசு ராஜா என்ன ராஜாவா மாற்றிடும் நேரம் (2)

2. வலது இடது பக்கம் பெருக கிருபை செய்திடுவாரே
புதிய ஆசீகளை பிரதிஷ்டை செய்து தந்திடுவாரே & 2
கடனே இல்லாமல் அள்ளிக்கொடுக்க வைத்திடுவாரே
இனி வெட்கம் இல்லாம தலை நிமிரச் செய்திடுவாரே
இயேசு ராஜா என்ன ராஜாவா மாற்றிடும் நேரம் (2)

Kaariyathai kaikoodi varappannuvar Lyrics in English

kaariyaththaik kaikkooti varappannnuvaar
suthanthiraththai nichchayamaay pitikkach seyvaar — & 2

ithu kirupaiyin naeram, makimaiyin aanndu
kaariyangal vaaykkappannnum naeram & 2

allaelooyaa allaeluyaa
kaariyangal vaaykkappannnum naeram & 4

1. ninaippatharkum jepippatharkum athikamaaka seythiduvaarae
kaettathellaam niraivaetti en thakappan uyarththiduvaarae & 2
koduththa vaakkuththaththam Complete ah thanthiduvaarae
kannnneer jepamellaam kalippaaka maattiduvaarae
Yesu raajaa enna raajaavaa maattidum naeram (2)

2. valathu idathu pakkam peruka kirupai seythiduvaarae
puthiya aaseekalai pirathishtai seythu thanthiduvaarae & 2
kadanae illaamal allikkodukka vaiththiduvaarae
ini vetkam illaama thalai nimirach seythiduvaarae
Yesu raajaa enna raajaavaa maattidum naeram (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Kaariyathai kaikoodi varappannuvar

by clicking the fullscreen button in the Top left