தமிழ்

En Unarvinilae - என் உணர்வினிலே கலந்தவரே

என் உணர்வினிலே கலந்தவரே
என் நினைவினிலே நிற்பவரே
என் கனவினிலே வருபவரே
என் இதயத்திலே நிறைந்தவரே

உம்மை ஆராதிக்கின்றேனையா இயேசுவே
உம்மை ஆராதிக்கின்றேனையா இயேசுவே

என் உறவினில் கலந்து தந்தையானீரையா
என் வாழ்வினில் இணைந்து தலைவனானீரையா

என் ஆவியில் இசைந்து ஒன்றாய் கலந்தீரையா
என் துயரத்தில் கலந்து ஒளஷதமானீரையா

என் தனிமையில் இணைந்து துணையாய் வந்தீரையா
என் பயணத்தில் இணைந்து பாதை காட்டீனீரையா

En Unarvinilae Lyrics in English

en unarvinilae kalanthavarae
en ninaivinilae nirpavarae
en kanavinilae varupavarae
en ithayaththilae nirainthavarae

ummai aaraathikkintenaiyaa Yesuvae
ummai aaraathikkintenaiyaa Yesuvae

en uravinil kalanthu thanthaiyaaneeraiyaa
en vaalvinil innainthu thalaivanaaneeraiyaa

en aaviyil isainthu ontay kalantheeraiyaa
en thuyaraththil kalanthu olashathamaaneeraiyaa

en thanimaiyil innainthu thunnaiyaay vantheeraiyaa
en payanaththil innainthu paathai kaattineeraiyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song En Unarvinilae

by clicking the fullscreen button in the Top left