தமிழ்

Enakku Umma Vittaa Yaarum – எனக்கு உம்ம விட்டா யாரும்

Enakku Umma Vittaa Yaarum
எனக்கு உம்ம விட்டா யாரும் இல்லப்பா
உங்க அன்ப விட்டா எதுவும் இல்லப்பா

என் ஆசை நீங்கப்பா
என் தேவை நீங்கப்பா
என் சொந்தம் நீங்கப்பா
என் சொத்து நீங்கப்பா

1. காண்கின்ற எல்லாம் ஓர் நாள் கறைந்து போகுமே
தொடுகின்ற எல்லாம் ஓர் நாள் தொலைந்து போகுமே

2. உலகத்தின் செல்வம் எல்லாம் நிலையாய் நிற்குமோ
அழியாத செல்வம் நீரே போதும் இயேசுவே

Enakku Umma Vittaa Yaarum Illappaa
Unga Anba Vittaa Ethuvum Illappaa

En Asai Neengappaa
En Thevai Neengappaa
En Sontham Neengappaa
En Soththu Neengappaa

1. Kaankindra Ellaam Oru Naal Karainthu Pogumae
Thodukindra Ellaam Oru Naal Tholainthu Pogumae

2. Ulakaththin Selvam Ellaam Nilaiyaai Nirkumo
Aziyaatha Selvam Neerea Pothum Yesuvae

Enakku Umma Vittaa Yaarum – எனக்கு உம்ம விட்டா யாரும் Lyrics in English

Enakku Umma Vittaa Yaarum
enakku umma vitta yaarum illappaa
unga anpa vitta ethuvum illappaa

en aasai neengappaa
en thaevai neengappaa
en sontham neengappaa
en soththu neengappaa

1. kaannkinta ellaam or naal karainthu pokumae
thodukinta ellaam or naal tholainthu pokumae

2. ulakaththin selvam ellaam nilaiyaay nirkumo
aliyaatha selvam neerae pothum Yesuvae

Enakku Umma Vittaa Yaarum Illappaa
Unga Anba Vittaa Ethuvum Illappaa

En Asai Neengappaa
En Thevai Neengappaa
En Sontham Neengappaa
En Soththu Neengappaa

1. Kaankindra Ellaam Oru Naal Karainthu Pogumae
Thodukindra Ellaam Oru Naal Tholainthu Pogumae

2. Ulakaththin Selvam Ellaam Nilaiyaai Nirkumo
Aziyaatha Selvam Neerea Pothum Yesuvae

PowerPoint Presentation Slides for the song Enakku Umma Vittaa Yaarum – எனக்கு உம்ம விட்டா யாரும்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites