தமிழ்

Galileya Endra Ooril – கலிலேயா என்ற ஊரில்

கலிலேயா என்ற ஊரில்
இயேசு ஜனங்களைத் தொட்டார்
குருடர் செவிடர் முடவர் எல்லோரையும்
இயேசு குணமாக்கினார்

அல்லேலூயா ராஜனுக்கே அல்லேலூயா தேவனுக்கே
அல்லேலூயா கர்த்தருக்கே அல்லேலூயா இயேசுவுக்கே

1. கரங்களைத் தட்டிப் பாடிடுவோம் – (3)
அல்லேலூயா ராஜனுக்கே

2. கரங்களை அசைத்துப் பாடிடுவோம் – (3)
அல்லேலூயா ராஜனுக்கே

3. கரங்களை உயர்த்திப் பாடிடுவோம் – (3)
அல்லேலூயா ராஜனுக்கே

Galileya Endra Ooril – கலிலேயா என்ற ஊரில் Lyrics in English

kalilaeyaa enta ooril
Yesu janangalaith thottar
kurudar sevidar mudavar elloraiyum
Yesu kunamaakkinaar

allaelooyaa raajanukkae allaelooyaa thaevanukkae
allaelooyaa karththarukkae allaelooyaa Yesuvukkae

1. karangalaith thattip paadiduvom - (3)
allaelooyaa raajanukkae

2. karangalai asaiththup paadiduvom - (3)
allaelooyaa raajanukkae

3. karangalai uyarththip paadiduvom - (3)
allaelooyaa raajanukkae

PowerPoint Presentation Slides for the song Galileya Endra Ooril – கலிலேயா என்ற ஊரில்

by clicking the fullscreen button in the Top left