தமிழ்

Itho Manusharin Maththiyil Thaevaathi Thaevanae - இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே

இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே
வாசஞ்செய்கிறாரே

1. மகிமை நிறை பூரணமே
மகா பரிசுத்த ஸ்தலமதுவே
என்றும் துதியுடனே அதன் வாசல் உள்ளே
எங்கள் பாதங்கள் நிற்கிறதே

2. சீயோனே உன் வாசல்களை
ஜீவ தேவனே நேசிக்கிறார்
சீர் மிகுந்திடுமிச் சுவிசேஷந்தனை
கூறி உயர்த்திடுவோம் என்றுமே

3. முன்னோடியாம் இயேசு பரன்
மூலைக்கல்லாகி சீயோனிலே
வாசஞ் செய்திடும் உன்னத சிகரமதை
வாஞ்சையோடு நாம் நாடிடுவோம்

Itho Manusharin Maththiyil Thaevaathi Thaevanae Lyrics in English

itho manusharin maththiyil thaevaathi thaevanae
vaasanjaெykiraarae

1. makimai nirai pooranamae
makaa parisuththa sthalamathuvae
entum thuthiyudanae athan vaasal ullae
engal paathangal nirkirathae

2. seeyonae un vaasalkalai
jeeva thaevanae naesikkiraar
seer mikunthidumich suviseshanthanai
koori uyarththiduvom entumae

3. munnotiyaam Yesu paran
moolaikkallaaki seeyonilae
vaasanj seythidum unnatha sikaramathai
vaanjaiyodu naam naadiduvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Itho Manusharin Maththiyil Thaevaathi Thaevanae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites