தமிழ்

Jebam Kaetteeraiyaa - ஜெபம் கேட்டீரையா

Jebam Kaetteeraiyaa
ஜெபம் கேட்டீரையா
ஜெயம் தந்தீரையா
தள்ளாட விடவில்லையே
தாங்கியே நடத்தினீரே

புகழ்கின்றேன் பாட்டுப்பாடி
புயல் இன்று ஓய்ந்தது
புதுராகம் பிறந்தது

நன்றி அப்பா நல்லவரே
இன்றும் என்றும் வல்லவரே

கண்ணீரைக் கண்டீரையா
கரம் பிடித்தீரையா
விண்ணப்பம் கேட்டீரையா
விடுதலை தந்தீரையா – புகழ்கின்றேன்

எபிநேசர் நீர்தானையா
இதுவரை உதவினீரே
எல்ரோயீ நீர்தானையா
என்னையும் கண்டீரையா – புகழ்கின்றேன்

உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டேன்
உம்மையே நம்பி உள்ளேன்
பூரண சமாதானரே
போதுமே உம் சமூகமே – புகழ்கின்றேன்

Jebam kaetteeraiyaa
Jeyam thandheeraiyaa
Thallaada vidavillaiyae
Thaangiyae nadaththineerae

Pukazhgindraen paattuppaadi
Puyal indru oaindhadhu
Pudhuraagam pirandhadhu

Nandri appaa nallavarae
Indrum endrum vallavarae

Kanneerai kandeeraiyaa
Karam pidiththeeraiyaa
Vinnappam kaetteeraiyaa
Vidudhalai thandheeraiyaa – Pukazhgindraen

Ebinaesar neerthaanaiyaa
Idhuvarai udhavineerae
Elroayee neerthaanaiyaa
Ennaiyum kandeeraiyaa – Pukazhgindraen

Urudhiyaai patri kondaen
Ummaiyae nambi ullaen
Poorana samaadhaanarae
Poadhumae um samoogamae – Pukazhgindraen

Jebam Kaetteeraiyaa – ஜெபம் கேட்டீரையா Lyrics in English

Jebam Kaetteeraiyaa
jepam kaettiraiyaa
jeyam thantheeraiyaa
thallaada vidavillaiyae
thaangiyae nadaththineerae

pukalkinten paattuppaati
puyal intu oynthathu
puthuraakam piranthathu

nanti appaa nallavarae
intum entum vallavarae

kannnneeraik kannteeraiyaa
karam pitiththeeraiyaa
vinnnappam kaettiraiyaa
viduthalai thantheeraiyaa - pukalkinten

epinaesar neerthaanaiyaa
ithuvarai uthavineerae
elroyee neerthaanaiyaa
ennaiyum kannteeraiyaa - pukalkinten

uruthiyaay pattik konntaen
ummaiyae nampi ullaen
poorana samaathaanarae
pothumae um samookamae - pukalkinten

Jebam kaetteeraiyaa
Jeyam thandheeraiyaa
Thallaada vidavillaiyae
Thaangiyae nadaththineerae

Pukazhgindraen paattuppaadi
Puyal indru oaindhadhu
Pudhuraagam pirandhadhu

Nandri appaa nallavarae
Indrum endrum vallavarae

Kanneerai kandeeraiyaa
Karam pidiththeeraiyaa
Vinnappam kaetteeraiyaa
Vidudhalai thandheeraiyaa - Pukazhgindraen

Ebinaesar neerthaanaiyaa
Idhuvarai udhavineerae
Elroayee neerthaanaiyaa
Ennaiyum kandeeraiyaa - Pukazhgindraen

Urudhiyaai patri kondaen
Ummaiyae nambi ullaen
Poorana samaadhaanarae
Poadhumae um samoogamae - Pukazhgindraen

PowerPoint Presentation Slides for the song Jebam Kaetteeraiyaa – ஜெபம் கேட்டீரையா

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites