தமிழ்

Maarida En Maa Naesarae - மாறிடார் எம் மா நேசரே

மாறிடார் எம் மா நேசரே
ஆ மாறாதவர் அன்பெந்நாளுமே
கல்வாரி சிலுவை மீதிலே
காணுதே இம் மா அன்பிதே

ஆ இயேசுவின் மகா அன்பிதே
அதின் ஆழம் அறியலாகுமே
இதற்கிணையேதும் வேறில்லையே

பாவியாக இருக்கையிலே அன்பாய்
பாரில் உன்னைத்தேடி வந்தாரே
நீசன் என்றுன்னைத் தள்ளாமலே
நேசனாக மாற்றிடவே

உள்ளத்தால் அவரை தள்ளினும்
தம் உள்ளம் போல் நேசித்ததினால்
அல்லல் யாவும் அகற்றிடவே
ஆதி தேவன் பலியானாரே

ஆவியால் அன்பை பகர்ந்திட
தூய தேவனின் விண் சாயல் அணிய
ஆவியாலே அன்பைச் சொரிந்தார்
ஆவலாய் அவரைச் சந்திக்க

நியாயவிதி தினமதிலே
நீயும் நிலையாகும் தைரியம் பெறவே
பூரணமாய் அன்பு பெருக
புண்ணியரின் அன்பு வல்லதே

பயமதை நீக்கிடுமே
யாவும் பாரினில் சகித்திடுமே
அது விடுவாசம் நாடிடுமே
அன்பு ஒருக்காலும் ஒழியாதே

Maarida en maa naesarae Lyrics in English

maaridaar em maa naesarae
aa maaraathavar anpennaalumae
kalvaari siluvai meethilae
kaanuthae im maa anpithae

aa Yesuvin makaa anpithae
athin aalam ariyalaakumae
itharkinnaiyaethum vaerillaiyae

paaviyaaka irukkaiyilae anpaay
paaril unnaiththaeti vanthaarae
neesan entunnaith thallaamalae
naesanaaka maattidavae

ullaththaal avarai thallinum
tham ullam pol naesiththathinaal
allal yaavum akattidavae
aathi thaevan paliyaanaarae

aaviyaal anpai pakarnthida
thooya thaevanin vinn saayal anniya
aaviyaalae anpaich sorinthaar
aavalaay avaraich santhikka

niyaayavithi thinamathilae
neeyum nilaiyaakum thairiyam peravae
pooranamaay anpu peruka
punnnniyarin anpu vallathae

payamathai neekkidumae
yaavum paarinil sakiththidumae
athu viduvaasam naadidumae
anpu orukkaalum oliyaathae

PowerPoint Presentation Slides for the song Maarida en maa naesarae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites