தமிழ்

Maarillavan Marakkillavan

Maarillavan Marakkillavan
Mayangillavan Urangillavan (2)

Ee Deivam Ente Deivam
Ee Thadhan Ente Thadhan (2)

1. Karuthunnavan Kakkunnavan
Karuneyullon Kai Vidillenne (2) – Ee Deivam

2. Pottuunnavan Pularthunnavan
Paalikkunnon Paramonnathan (2) – Ee Deivam

Maarillavan Marakkillavan Lyrics in English

Maarillavan Marakkillavan
Mayangillavan Urangillavan (2)

Ee Deivam Ente Deivam
Ee Thadhan Ente Thadhan (2)

1. Karuthunnavan Kakkunnavan
Karuneyullon Kai Vidillenne (2) - Ee Deivam

2. Pottuunnavan Pularthunnavan
Paalikkunnon Paramonnathan (2) - Ee Deivam

PowerPoint Presentation Slides for the song Maarillavan Marakkillavan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites