தமிழ்

Naan Yesuvin Pillai - நான் இயேசுவின் பிள்ளை

நான் இயேசுவின் பிள்ளை
பயமே இல்லை
எந்நாளும் சந்தோஷமே

தெரிந்து கொண்டார் தெரிந்து கொண்டார்
மகனாக மகளாக தெரிந்து கொண்டார்

கழுவப்பட்டேன் கழுவப்பட்டேன்
இயேசுவின் இரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டேன்

வென்று விட்டேன் வென்று விட்டேன்
எதிரியின் தடைகளை வென்று விட்டேன்

நிரப்பப்பட்டேன் நிரப்பப்பட்டேன்
ஆவியின் வல்லமையால் நிரப்பப்பட்டேன்

சுகமானேன் சுகமானேன்
இயேசுவின் காயங்களால் சுகமானேன்

முறியடிப்பேன் முறியடிப்பேன்
எதிரான ஆயுதத்தை முறியடிப்பேன்

Naan Yesuvin Pillai Lyrics in English

naan Yesuvin pillai
payamae illai
ennaalum santhoshamae

therinthu konndaar therinthu konndaar
makanaaka makalaaka therinthu konndaar

kaluvappattaen kaluvappattaen
Yesuvin iraththaththaalae kaluvappattaen

ventu vittaen ventu vittaen
ethiriyin thataikalai ventu vittaen

nirappappattaen nirappappattaen
aaviyin vallamaiyaal nirappappattaen

sukamaanaen sukamaanaen
Yesuvin kaayangalaal sukamaanaen

muriyatippaen muriyatippaen
ethiraana aayuthaththai muriyatippaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Naan Yesuvin Pillai

by clicking the fullscreen button in the Top left