தமிழ்

Nandriyaal Thudhipaadu - நன்றியால் துதிபாடு நம் இயேசுவை

Nandriyaal Thudhipaadu
நன்றியால் துதிபாடு நம் இயேசுவை
உள்ளத்தால் என்றும் பாடு
வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர்
வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் (2)

1. எரிகோ மதிலும் முன்னே வந்தாலும்
இயேசு உந்தன் முன்னே செல்கிறார் (2)
கலங்கிடாதே திகைத்திடாதே
துதியினால் இடிந்து விழும் (2) நன்றியால்

2. செங்கடல் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும்
சிலுவையின் நிழல் உண்டு (2)
பாடிடுவோம் துதித்திடுவோம்
பாதைகள் கிடைத்து விடும் (2) நன்றியால்

3. கோலியாத் நம்மை எதிர்த்து வந்தாலும்
கொஞ்சமும் பயம் வேண்டாம் (2)
இயேசு என்னும் நாமம் உண்டு
இன்றே ஜெயித்திடுவோம் (2) நன்றியால்

Nandriyaal thudhipaadu nam yaesuvai
Ullaththaal endrum paadu
Vallavar nallavar poadhumaanavar
Vaarthaiyil unmaiyullavar (2)

1. Erigoa madhilum munnae vandhaalum
Yaesu undhan munnae selgiraar (2)
Kalangidaadhae thigaithidaadhae
Thudhiyinaal idindhu vizhum (2) Nandriyaal

2. Sengadal nammai soozhndhu kondaalum
Siluvaiyin nizhal undu (2)
Paadiduvoam thudhithiduvoam
Paadhaigal kidaithu vidum (2) Nandriyaal

3. Goaliyaath nammai edhirthu vandhaalum
Konjamum bayam vaendaam (2)
Yaesu ennum naamam undu
Indrae jeyithiduvoam (2) Nandriyaal

Nandriyaal Thudhipaadu – நன்றியால் துதிபாடு Lyrics in English

Nandriyaal Thudhipaadu
nantiyaal thuthipaadu nam Yesuvai
ullaththaal entum paadu
vallavar nallavar paeாthumaanavar
vaarththaiyil unnmaiyullavar (2)

1. erikaeா mathilum munnae vanthaalum
Yesu unthan munnae selkiraar (2)
kalangidaathae thikaiththidaathae
thuthiyinaal itinthu vilum (2) nantiyaal

2. sengadal nammai soolnthu keாnndaalum
siluvaiyin nilal unndu (2)
paadiduvaeாm thuthiththiduvaeாm
paathaikal kitaiththu vidum (2) nantiyaal

3. kaeாliyaath nammai ethirththu vanthaalum
keாnjamum payam vaenndaam (2)
Yesu ennum naamam unndu
inte jeyiththiduvaeாm (2) nantiyaal

Nandriyaal thudhipaadu nam yaesuvai
Ullaththaal endrum paadu
Vallavar nallavar poadhumaanavar
Vaarthaiyil unmaiyullavar (2)

1. Erigoa madhilum munnae vandhaalum
Yaesu undhan munnae selgiraar (2)
Kalangidaadhae thigaithidaadhae
Thudhiyinaal idindhu vizhum (2) Nandriyaal

2. Sengadal nammai soozhndhu kondaalum
Siluvaiyin nizhal undu (2)
Paadiduvoam thudhithiduvoam
Paadhaigal kidaithu vidum (2) Nandriyaal

3. Goaliyaath nammai edhirthu vandhaalum
Konjamum bayam vaendaam (2)
Yaesu ennum naamam undu
Indrae jeyithiduvoam (2) Nandriyaal

PowerPoint Presentation Slides for the song Nandriyaal Thudhipaadu – நன்றியால் துதிபாடு

by clicking the fullscreen button in the Top left