Neer Ennai Thaanguvathaal

Neer Ennai Thaanguvathaal
நீர் என்னை தாங்குவதால்
தூங்குவேன் நிம்மதியாய் -2
படுத்துறங்கி விழித்தெழுவேன்
கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீர் -2 -நீர் என்னை

1. எதிர்த்தெழுவோர் பெருகினாலும்
கர்த்தர் கைவிட்டார் என்று சொன்னாலும்
கேடகம் நீர் தான் மகிமையும் நீர் தான்
தலை நிமிர செய்பவர் நீர் தான் -என் -2

படுத்துறங்கி விழித்தெழுவேன்
கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீர் -2 -நீர் என்னை

2. கடந்த நாட்களில் நடந்த காரியம்
நினைத்து தினம் கலங்கினாலும் -2
நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கேதுவாய்
என் தகப்பன் நீர் மாற்றுகிறீர் -2

படுத்துறங்கி விழித்தெழுவேன்
கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீர் -2 -நீர் என்னை

3. இன்று காண்கின்ற எகிப்தியரை
இனி ஒருபோதும் காண்பதில்லை -2
கர்த்தர் எனக்காய் யுத்தம் செய்கின்றார்
காத்திருப்பேன் நான் பொறுமையுடன் -2

படுத்துறங்கி விழித்தெழுவேன்
கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீர் -2 -நீர் என்னை

Neer Ennai Thaanguvathaal Lyrics in English

Neer Ennai Thaanguvathaal
neer ennai thaanguvathaal
thoonguvaen nimmathiyaay -2
paduththurangi viliththeluvaen
karththar ennai aatharikkinteer -2 -neer ennai

1. ethirththeluvor perukinaalum
karththar kaivittar entu sonnaalum
kaedakam neer thaan makimaiyum neer thaan
thalai nimira seypavar neer thaan -en -2

paduththurangi viliththeluvaen
karththar ennai aatharikkinteer -2 -neer ennai

2. kadantha naatkalil nadantha kaariyam
ninaiththu thinam kalanginaalum -2
nadanthathellaam nanmaikkaethuvaay
en thakappan neer maattukireer -2

paduththurangi viliththeluvaen
karththar ennai aatharikkinteer -2 -neer ennai

3. intu kaannkinta ekipthiyarai
ini orupothum kaannpathillai -2
karththar enakkaay yuththam seykintar
kaaththiruppaen naan porumaiyudan -2

paduththurangi viliththeluvaen
karththar ennai aatharikkinteer -2 -neer ennai

PowerPoint Presentation Slides for the song Neer Ennai Thaanguvathaal

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites